A. Tolga Filazi

A. Tolga Filazi11 Ağustos 2017
cover-4-1280x427.jpg

7min7030
ÜNİVERSİTEMİZ EK YERLEŞTİRME DÖNEMİNDE
PİLOTAJ, UZAY MÜHENDİSLİĞİ, UÇAK MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
DAHİL TÜM BÖLÜMLERİNE ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK
————————-
     YÖK’ün 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için üniversitemize yönelik almış olduğu; “Tüm lisansüstü programları ile Pilotaj, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Makine Mühendisliği programlarına öğrenci alınmaması” yönünde 30 Mart 2017 tarihinde aldığı kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle üniversitemiz hukuk müşavirliğince açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi kararın yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verdi. Mahkeme kararında şöyle denildi;

 

“Bakılan uyuşmazlıkta, Üniversitede genel olarak akademik ve idari kurulların mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve çalıştırıldığı, Üniversitenin senatosunun oluşumu ve yönetim kurulunun kompozisyonu açısından, üniversitenin önceki yönetim kadrosunun uygulamalarından kaynaklanan mevzuata aykırı bir takım oluşumlar bulunmasına rağmen üniversitede yeni yönetim sürecinde bu hususların düzeltildiği, öğretim üyelerinin programlar bazında sayısal yeterliliği ve dağılımı açısından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenci alımı kriterlerine uygun olduğu, Üniversitede akademik atama ve yükseltme işlemlerinin genel olarak mevzuatın öngördüğü esaslara uygun bir biçimde yapıldığı, öğretim üyesi ve eleman sayısında; öğrenci başına düşen derslik, laboratuvar ve atölye kapasitesinde ortalamanın altında bir durum mevcut bulunmasına rağmen bunların üniversitenin öğretim ve eğitim hayatının tam kapasite ile devam ettirilebildiği süreçte uygun hale getirebilmesi imkan dahilinde olan hususlar olduğu, öğrencilere sağlanan imkan ve hizmetler açısından mevut eksiklerin giderilmesi yönünde üniversitenin yeni yönetimi tarafından gerekli çalışmaların yapılmasına özen gösterildiği, Sağlık Kurumları Yüksek Lisans Diplomaları konusunda eski yönetim sürecinden kaynaklanan usulsüzlüklerin, üniversite bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından giderilmeye çalışıldığı, pilotaj eğitimlerinin üniversite bünyesinde, pratik eğitimlerinin ise SHGM tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında verildiği, Üniversitenin ilk kuruluşu ve takip eden yıllarda eski yönetimce kapasitenin üzerinde pilotaj öğrencisi alımı, kalkış eğitimlerinin zamanında verilmesi yönünde aksamalara sebebiyet vermiş ise de İzmir’deki Hava Ulaştırma Fakültesi kapatılarak ve yeni yönetimce daha fazla eğitim kurumundan kalkış hizmeti almak suretiyle bu bölüm öğrencilerinin zamanında mezuniyetlerinin sağlanmaya çalışıldığı, başarı burslarının verilmesindeki yanlış uygulamaya 2016-2017 eğitim-öğretim yılında son verildiği, eski yönetimlerden kaynaklanan idari ve mali sorunların çözülmeye çalışıldığı, ek gelir kaynakları yaratmak için çaba sarf edildiği, üniversitenin kendi gelirleri ile eğitim sürdürecek bir mali yapıya kavuşması için gereken planlamaların yapıldığı, eski yönetimden kaynaklanan piyasa ve kredi borçlarının ödendiği, eski yönetimin yanlış uygulamaları ile 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyetlerindeki gecikmenin giderilmesi açısından gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiği, kurucu Vakfın tüm taahhütlerinin gerçekleştirildiği, bağış ve intifa hakkı olan tüm bina ve arazilerin tescilinin yapıldığı, üniversiteye ait Yenimahalle 41749 ada 4 parselindeki arsanın satışıyla ilgili olarak Üniversitenin eski yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu, tapu iptali ve tescil davalarının açıldığı, geçmiş dönemden kalma borçlarda azalma olduğu, üniversitenin mali yapısındaki %10 oranındaki küçülmede geçen döneme ilişkin olarak bir yıl süreyle öğrenci alımının durdurulmasının etkili olduğu, bütçe ve mali yapıdaki olumsuzluklar hakkında, Üniversitenin yeni yönetiminin mali açıdan sarf ettiği çabaların olumlu gelişmeler olarak nitelendirildiği gibi hususlar dikkate alındığında ve üniversitenin 2014-2015 eğitim öğretim yılındaki 12/05/2016 tarih ve 9 sayılı Genel Kurul Kararı ile tespiti yapılan ve bir yıl süre ile üniversitenin tüm birimlerinde öğrenci alımlarının durdurulmasından sonra geçen süreç zarfındaki Üniversitenin yeni yönetimi tarafından idari ve mali açıdan gerçekleştirilmeye çalışılan tüm olumlu gelişmeler değerlendirildiğinde; Üniversitenin mali durumunun zayıflığından bahisle ikmal edilebilecek ve düzeltilebilecek tespitlere dayalı olarak alınan eğitim ve öğretim ile akademik yaşamı tümden olumsuz etkileyecek nitelikteki dava konusu Genel Kurul Kararında belirtilen yönleriyle hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davacı itirazının kabulüne; Mahkemece yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik olarak verilen kararın kaldırılmasına; hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına 2577 sayılı Yasanın 27’nci maddesi uyarınca, 26/07/2017 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”


A. Tolga Filazi9 Ağustos 2017
Thk-Bina-2.jpg

1min5360

Türk Hava Kurumu Üniversitesi ANKA Havacılık ve Uzay Topluluğu olarak aramıza katılan yeni arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Sizler de artık THK ailesinin birer parçası oldunuz, isteriz ki havacılığa gönül veren bireyler olarak sizler ANKA ailesinin de birer parçası olun.

Aramıza katılmak için tek yapmanız gereken linkteki üye kayıt formunu doldurmak !

ÜYE KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYIN !


Hakkımızda

21 Mart 2012 tarihinde, gençlere havacılık sevgisini aşılamak ve havacılık alanında faaliyetler yürütmek amacıyla Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin ilk öğrenci topluluğu olarak kurulan ANKA Havacılık ve Uzay Topluluğu, kuruluşundan bu yana havacılık ve uzay alanında yaptığı çalışmalar ile kısa sürede ilgi çekmiş, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin en büyük ve en köklü öğrenci kulübü konumuna erişmiştir.


İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ ARAYINSon Haberler

6 Eylül 2017
25 Ağustos 2017
11 Ağustos 2017


Abone Olun !Kategoriler